Juridische kennisgeving

Algemene presentatie :

U bent momenteel verbonden met de website http://www.camping-lacdescharmilles.com, uitgegeven door SARL YERNAUX met een maatschappelijk kapitaal van €10.000.
Geregistreerd bij het RCS van COUTANCES onder het nummer 840 539 688
Siret : 840 539 688 00019
Intracommunautaire BTW: FR 92 840 539 688
APE: 5530Z
Adres : Route de Vire 50 160 TORIGNY LES VILLES
Directeur van de publicatie: Valérie YERNAUX
Telefoon: 02 33 75 85 05
E-mail: contact@camping-lacdescharmilles.com

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de exploitatie van een website na te leven.

Technische informatie:

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op Internet niet gewaarborgd is en dat iedere Internetgebruiker zelf alle passende maatregelen dient te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op Internet circuleren.

Redactioneel handvest:

De website http://www.camping-lacdescharmilles.com is een presentatiesite voor de diensten van SARL YERNAUX. Het wordt aangevuld met simulatie-instrumenten.
De op deze site verstrekte informatie is louter informatief.
Adres : Route de Vire 50 160 TORIGNY LES VILLES
Tel. : 02 33 75 85 05
E-MAILADRES: contact@camping-lacdescharmilles.com

Persoonsgegevens :

De informatie die u invoert wordt geregistreerd door SARL YERNAUX, geanalyseerd en voor verwerking doorgegeven aan de verschillende betrokken diensten. Het kan ook worden gebruikt door SARL YERNAUX voor commerciële doeleinden.
Indien u dit niet wenst, kunt u ons dit laten weten door te schrijven naar het onderstaande adres. U heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, onder de voorwaarden voorzien in de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheid. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de beheerder van de site op het volgende adres Camping Le Lac des Charmilles – Route de Vire 50 160 TORIGNY LES VILLES

Copyright :

De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens en elk ander element waaruit de site bestaat, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan veroorzaken .

Informatie:

De site is gemaakt door het bedrijf Studio Plune.
Adres : 3 Rue Alessandro Volta – 44470 Carquefou | FRANKRIJK
Telefoon: 02 40 56 87 55
Mail: contact@studioplune.fr – Site: https: //www.studioplune.fr/